argroup

طراحی و پیاده سازی سایت

اگر اسکی رفته باشید قطعا از قیمت سرم سام آور لوازم آن تعجب خواهید کرد .سایت فروشگاه لوازم اسکی برای رهایی از این مخارج بالا شروع به اجاره لوازم اسکی به مشتریان خود برای کاهش هزینه های خود در این زمینه شد.

معرفی شرکت و خدمات و هم چنین محصولات لوازم اسکی از جمله چوب و تخته و … و مهم ترین بخش قیمت لوازم هدف های مسئولین  این سایت برای نمایش بود .

طراحی سایت و پیاده سازی این سایت نیز توسط تیم ای آر انجام شد و معرفی سایت فروشگاه لوازم اسکیو خدمات آن و هم چنین محصولات فوق العاده آن قرار گرفت.

تکنولوژی بکار رفته در این پروژه عبارت است از :

  • php
  • html
  • css
  • bootstrap
  • javascript

عنوان سایت :

ski7.ir